geosoil_solutions

proiectare miniera


balastiera
Servicii complete in domeniul mineritului de suprafata

Cu o experienta vasta in domeniu suntem printre putinele companii care au capacitatea tehnica sa ofere solutii reale in acest domeniu. De la identificarea terenului, achizitia acetuia, la obtinerea tuturor autorizatiilor si reprezentarea beneficiarului in fata autoritatilor statului sau in fata altor terti. Putem propune si executa programe de explorare prin foraje, ridicari topografice, determinarea volumului de substanta utila, analize de laborator si tot ce este nevoie pentru a desfasura activitatea de explotare in conditii perfect legale.

servicii etapizate
  1. Ridicari topografice si determinarea volumelor
  2. Obtinerea certificatului de urbanism
  3. Obtinerea avizului/autoriaztiei de gospodarirea apelor
  4. Obtinerea acordului/autorizatiei de mediu
  5. Obtinerea permisului de exploatare
  6. Obtinerea autorizatiei de construire

permis exploatare

etape, acorduri, avize

ANRM

Este necasara verificarea fisei perimetrului. Aceasta se trimite la compartimentul de inspectie teritoriala ANRM impreuna cu adresele de la APE, Mediu, Culte. Garantia de refacere a mediului se plateste in baza Anexei 5 ce trebuie vizata de APM si CIT ANRM. Se intocmeste documentatia tehnica de obtinere a permisului impreuna cu planul si proiectul dehnic de refacere a mediului.

Protectia Mediului

Se trimite catre APM notifiacrea pentru obtinerea acordului de mediu. Urmeaza apoi depunerea un memoriu tehnic - are loc sedinta comisiei tehnice de analiza in cadrul careia se ia Decizia etapei de incadrare ce reprezinta acordul de mediu. Dupa obtinerea permisului de exploatare este necesara obtinerea autorizatiei de mediu.

Gospodarirea Apelor

Avizul de gospodarire a apelor poate fi cerut de Certificatul de Urbanism, de ANRM sau de catre APM. Dupa obtinerea permisului de exploatare este necesara obtinerea autorizatiei de gospodarirea apelor. Se poate exploata deasupra nivelului freatic cu 1 m sau sub nivelul freatic prin amenajarea unui lac piscicol. Pentru a doua varianta este necesar realizarea unui PUZ.

Autorizatia de construire

Exploatarea fara autorizatie de construire constituie infractiune Pentru obtinerea autorizatiei de construire se obtin toate avizele si documentatiile cerute prin certificatul de urbanism.

redeventa miniera

cum se calculeaza

cariera
redeventa miniera se plateste trimestrial

Calculul redeventei miniere se face in baza raportului geominier ce contine Anxa 1: raport de exploatare si Anexa 2: decont redeventa miniera. Sunt necesare masuratori topografice executate de topografi autorizati, se calculeaza volumul excavat prin diferite metode si se declara pe proprie raspundere valoarea redeventei miniere. Unele substante se calculeaza in metrii cubi (nisip si pietris) altele in tone (argila). Pentru lacuri nu este necesara masuratoarea topografica - se poate calcula in baza a unui registru.

Oferim servicii pentru raportarea redeventei catre ANRM. Acestea includ ridicari topografice, determnari de volume excavate, intocmire rapoarte scrise, planse, precum si depunerea documentatiilor catre compartimentele de inspectie teritoriala

imagini din teren


permis exploatare
Balastiere
agregate
Permis exploatare
atestat anrm
Atestare ANRM
redevente
Redevente miniere