geosoil_solutions

studii geotehnice


Studiul geotehnic reprezintă o documentaţie tehnică necesară obţinerii autorizaţiei de construire.

Documentatiile geotehnice, in conformitate cu NP 074-2014, pot fi intocmite pentru constructii: civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere, rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele, cai ferate, hidrotehnice, imbunatatiri funciare, depozite de deseuri, alte categorii de constructii.

Principalele documentatii geotehnice:
  1. Studii geotehnice preliminarie (SG-P)
  2. Studii geotehnice (SG)
  3. Expertize geotehnice
Etapele studiului geotehnic

Teren

In functie de tema de proiectare si de natura terenului se stabilesc lucrarile de tern: foraje geotehnice, transee, decopertarea la bazei fudatiei existente, investigare in situ (penetrare dinamica).

Laborator

In functie de importanta constructiei si a metodei de calcul utilizazta de inginerul constructor analizele de laborator pot fi de 2 tipuri: analize fizice(granulometrie, umiditate, consistenta, plasticitate, etc) si analize mecanice (forfecare, compresibilitate edometrica, etc).

Documentatie

In functie de cerintele beneficiarului documentatia poate sa cuprinda indicii geotehnici de calcul, calculul capacitatii portante, presiunea conventionala, calcul de stabilitate, etc.

importanta studiului geotehnic

In lipsa unui studiu geotehnic, proiectantul poate face supradimensionarea proiectului de structura, crescand astfel costurile. O documentatie geotehnica executata corect ofera informatii exacte echipei proiectante si astfel se va putea dimensiona si realiza o structura de rezistenta a cladirii fara ca aceasta sa genereze costuri suplimentare.


Portofoliu Lucrari geotehnice

imagini din teren


studii geotehnice
proba sol
penetrometru dinamic
penetrare dinamica grea
studiu geotehnic
studiu geotehnic
foraj geotehnic